نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان رضوی

طبق این لایه، استان خراسان رضوی به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود:نیمه خشک، خشک، فرا خشک، مرطوب، نیمه مرطوب و مدیترانه ای

ادامه مطلب


مطالب تصادفی